NOTA:

JADUAL KULIAH TERTAKLUK KEPADA SEBARANG PERUBAHAN.